Chương trình radio đặc biệt được chủ trì bởi YBL để kỷ niệm hoàn thành bộ truyện Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa phiên bản audio.

Có thể nghe đầy đủ truyện audio ở đây:

Đạo diễn+kịch bản: Bee
Dẫn chương trình: YBL (Ý Ý + Bee + Lu)
Nguyên tác: Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa (Đường Thất Công Tử)

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

32 thoughts on “[YBL Radio special] Những Phiên Ngoại của Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>