_Những kênh tivi không xem đc trên tivi tích hợp dvb t2
_Test thử Anten để trong nhà dò được trên 30 kênh ở khu vực mình

_Dò được nhiều kênh hay ít phụ thuộc vào trạm phát sóng dvb_t2 ở khu vực đấy .. Chỉnh đúng hướng anten để dò đc các kênh trên tv tích hợp dvb t2

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

28 thoughts on “Xoá kênh không xem được trên tivi tích hợp dvb-t2/ Ănten để trong nhà xem đc trên 30 kênh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>