Hoạt động ngoài giờ của trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ Q.8.
Cùng các bạn nhỏ xem chú hề Minh Tâm trong đoàn xiếc, ảo thuật Ngọc Viên biểu diễn với rất nhiều tiếng cười thú vị.
#xiec, #TieuhocNguyenCongTru, #ChuheMinhTam

Track: MBB – Feel Good (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>