Kinh Doanh✅

Xe Công Nông Chở Những Cây Gỗ Cực Lớn Khai Thác Ở Rừng Bên Làohậu trương phim.Những cây gỗ lớn nằm tại bãi đất trống của một xưởng gỗ ở Nghi Lộc, Nghệ An.
Hầu hết những cây gỗ có đường kính trên 1 mét và được khai thác ở rừng già ở Lào. Ở Việt Nam chắc không còn những cánh rừng với gỗ lớn như vậy nữa.
#TừAPáo #lamphim #HậuTrường

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply