hậu trương phim.Những cây gỗ lớn nằm tại bãi đất trống của một xưởng gỗ ở Nghi Lộc, Nghệ An.
Hầu hết những cây gỗ có đường kính trên 1 mét và được khai thác ở rừng già ở Lào. Ở Việt Nam chắc không còn những cánh rừng với gỗ lớn như vậy nữa.
#TừAPáo #lamphim #HậuTrường

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>