Vào mùa nước nổi cũng là mùa bông điên điển trổ bông, cùng với cô chú hai và các anh em vượt thác hái bông điên điển về đổ bánh xèo nhân thịt gà ta…một món ăn dân dã nhưng thật sự quá ngon…một kỷ niệm khó quên trong đời.Xin chia sẽ cùng các bạn.
#banhxeo
#bongdiendien
#gata

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

One thought on “VƯỢT THÁC HÁI BÔNG ĐIÊN ĐIỂN LÀM MÓN BÁNH XÈO NHỚ ĐỜI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>