(VTC14) – Việc tìm hướng đi với bản sắc riêng biệt, những bài thuốc, phương pháp chữa bệnh do chính các bác sỹ Đông y nghiên cứu tìm tòi đã và đang là vấn đề trăn trở của Y học cổ truyền Việt Nam. Thông điệp này được đưa ra trong buổi lễ mit tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>