Những câu chuyện nhỏ về “Mặt trời nhỏ” Hân Hân @Sài_Úy. Thích Khai Thác nhiều năm như vậy, ngay cả khi bị từ chối cũng không có cách nào mặc kệ anh ấy. Đối đãi với bạn bè và người mình yêu mãi mãi bảo trì được dáng vẻ tỏa nắng nhất.
Cre:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>