Đà Nẵng về đêm thật tuyệt vời, lần đầu dạo cầu tình yêu & xem cầu Rồng phun lửa và nước.
Hy vọng mọi người có thể thấy 1 phần nhỏ vẻ đẹp qua video nhất là những ai chưa có dịp đến đây.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

30 thoughts on “Vietnam Trip : Đà Nẵng Về Đêm, Cầu Rồng Phun Lửa & Lãng Mản Cầu Tình Yêu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>