One thought on “Video trận BK 2 giải cờ tướng cá nhân cúp Kỳ Bài 2017 : Hà Văn Tiến vs Phạm Quốc Hương”

  • MC NÓI VỀ CỜ NĂM CŨ GIỮA LÊ TẤN THỌ VÀ TRẦN QUỚI SAI TRỚT QUỚT; NÊN ĐỌC KỸ VÀ CHÍNH XÁC HƠN NỮA NHÉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>