3 thoughts on “VHVNtv khám phá phố đi bộ Bãi Cháy Hạ Long”

  • Trương Minh Tạo says:

    Anh Tiến cần kiểm tra lại thông tin khi anh khẳng định rằng: CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐẾN ĐÂY MUA, ĐẦU TƯ VÀ DUY LỊCH" Ai cho phép NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ ĐẤT TẠI VN.

  • Phố đi bộ bãi cháy hạ long rông và đẹp tôi ao ước mmootj ngày nào đó tôi sẽ được du lịch quảng ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>