7 thoughts on “Vấn đáp: Cờ Phật Giáo, Chữ Vạn Và Ý Nghĩa Đản Sinh – Thích Nhật Từ”

  • Nam mo bon su thich ca mau ni phat hàng phat tu chúng con rất kính ngưỡng thầy thầy dùng là bo tắt tại sanh

  • Nổi băn khoăn và suy tư thiếu những các thầy cho vùng sâu và xa,,,,theo con nghĩ giáo hội phải có luật và nội quy khẳng định, đôi khi cần phải bắt buột phải chuyển đi để trước thực tập sau mới mong thành công,,,,,,( chứ con nghe thầy nói các vị thầy trẻ nên suy nghỉ và rồi xin thầy bổn sư để cho đi làm đạo,,,có vẻ như năn nỉ hay gì đó,, thì đạo Phật chúng ta kg bao giờ phát triển vững và mạnh được,,, thế kỷ này là học đạo và phải hành đạo, kg thể nhút nhát hoặc ít kỷ tu cho bản thân thôi thì kg nên,,,,,vì như thế vô hình chung tu sĩ học thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu….thì đau quá….! Mà thời nay chùa nào có giảng sư thì mới đáp ứng được giới phật tử ủng hộ và chân thành,,,,, con mong rằng các vị tu trẻ một khi đã bỏ lại sau lưng tất cả rồi để theo Phật,,,,thì phải cố gắng và hạ quyết tâm học và hành đạo,,,,để phục vụ chúng sanh,,, để kg phụ lòng đức Phật bổn sư cũng như thầy,,,,,,,kính chúc thầy nhiều sức khỏe

  • Adidaphat,,,, hy vọng thầy đào tạo thêm nhiều giảng sư thứ thiệt như thầy..chúc thầy nhiều sức khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>