Sức Khỏe✅

Vắc xin phế cầu Synflorix nên áp dụng lịch tiêm 2-3-4 tháng hay 2-4-6 tháng?Thưa bác sĩ, Vắc xin phế cầu Synflorix nên áp dụng lịch tiêm 2-3-4 tháng hay 2-4-6 tháng? Hiệu quả của 2 lịch tiêm này như thế nào? Mời bạn đọc lắng…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply