Giải Trí✅

Tướng Lê Mã Lương tiết lộ Thượng tướng Võ Tiến Trung làm gián điệp cho Trung Quốc, bán tin Biển ĐôngTướng Lê Mã Lương đã tiết lộ Thượng tướng Võ Tiến Trung là một trong số các gián điệp mà Trung Quốc cài cắm từ lâu tại Việt Nam cùng với Ngô Minh Tiến

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

19 Comments

 1. Hưng Phan Huy October 10, 2019
 2. Bul Lam October 10, 2019
 3. Đức Anh Trần Đoàn October 10, 2019
 4. caotoicaotoi caotoicaotoi October 10, 2019
 5. Phúc Nguyễn October 10, 2019
 6. Phúc Điền October 10, 2019
 7. Vo Van Su Lang October 10, 2019
 8. Thay Nam October 10, 2019
 9. Thay Nam October 10, 2019
 10. Quan Truong October 10, 2019
 11. Haitun Hoang October 10, 2019
 12. Haitun Hoang October 10, 2019
 13. Song Thu October 10, 2019
 14. Khoi Van October 10, 2019
 15. trần đức khoái October 10, 2019
 16. Chinh Do October 10, 2019
 17. Dan Nguyen October 10, 2019
 18. Tam Lethinhu October 10, 2019
 19. Han NGUYEN CONG October 10, 2019

Leave a Reply