Cùng mẹ theo dõi sự phát triển của con yêu trong bụng
thai nhi tuần 23
Sự phát triển của bé tuần 23
thay đổi của cơ thể mẹ tuần 23
mẹ cần làm gì tuần 23
dinh dưỡng cần thiết tuần 23
vận động phù hợp tuần 23
sổ tay mẹ và bé
#cungmetheodoisuphattriencuabe
#thainhi23tuantuoi
#tuanthaithu23
#Suphattriencuabeotuanthaithu23
#nhungthaydoicuacothemeotuanthaithu23
#dinhduongcanthietotuanthaithu23
#vandongphuhoptuanthaithu23

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>