Công Nghệ✅

Tự cứu bản thân thoát án tử, Lê Thanh Hải dùng bí mật động trời của Tổng Trọng làm công cụ trao đổiTự cứu bản thân thoát án tử, Lê Thanh Hải dùng bí mật động trời của Tổng Trọng làm bàn đạp

#VnLive, #LeThanhHai, #NguyenPhuTrong

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

7 Comments

  1. Binh Luong chi 06/11/2019
  2. Linh Nguyen 06/11/2019
  3. Ba Liem 06/11/2019
  4. Thu Ngo 06/11/2019
  5. Mao La 06/11/2019
  6. Ngọc Thanh Phạm 06/11/2019
  7. Thu Nguyen 06/11/2019

Leave a Reply