3 thoughts on “Truyện Voz Đừng đùa với gái hư ^^! Full”

  • Quỳnh Anh Phạm says:

    hơn 2 năm, nghe lại vẫn hay. mình thường nghe lại rất nhiều lần chuyện của thím đọc đấy.
    mong thím đọc thêm nhiều chuyện và đọc nốt mấy chuyện đang dở. bọn em rất hóng thím

  • thanh duy nguyen says:

    Nhìn tựa đề ko hấp dẫn mình 89 đọc truyện rồi giờ nghe cách đây 6 năm đọc độc thân giờ thì thành ế vợ rồi hy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>