[ Truyện Tranh Đam ] Thu Dĩ Vi Kỳ – Chap 8 / When We Fall
Tác giả: Sùng Trác Mạn Họa
Edit : Quyên Quyên
Thể loại truyện : Hắc Bang, Cường x Cường
🚫 Nghiêm cấm up lại bản sub của nhóm dưới mọi hình thức ! ! !
⚠️ CHÚ Ý : Nhà Blue Flower Sub Team chỉ có 3 kênh Youtube
🏰 Nhà Blue Flower Sub Team hiện tại :
Face Book :
🚪 Satan Group : ( KTT )

🚪 JIn Ma Group : ( KTT )

🚪 BlueFlowerSubTeam S :

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

31 thoughts on “[ Truyện Tranh Đam ] Thu Dĩ Vi Kỳ – Chap 8 / When We Fall”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>