46 thoughts on “Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm”

 • Minh sư Ruma says:

  Có phương pháp dạy tu luyện của quán thế âm bồ tát.. Do minh sư ruma dạy miễn phí, ai muốn học thì lên Google tìm master ruma nhé

 • NAM MO QUAN THE AM BO TAT says:

  OM MANI PADME HUM

  – Chú Đại Bi : Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên
  Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : "Hồi đời quá khứ vô lượng ức
  kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói
  ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài mới trụ bực Sơ Địa, sau khi nghe chú này rồi thì
  siêu chứng lên bậc Bát Địa liền, Ngài thấy hiệu nghiệm như vậy liền phát đại
  nguyện rằng: "Nếu qua đời vị lai có thể đem thần chú này ra làm lợi ích
  cho chúng sanh thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tai ngàn con mắt,"
  v.v…nguoiphattu.com Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều đầy đủ tất
  cả và lại được chư Phật Phóng quang soi đến thân Ngài, đồng thời soi khắp vô
  biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng : "Người nào nếu trì tụng
  chú này mỗi đêm 5 biến thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn
  vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn
  về cõi Tịnh Độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường
  ác và chẳng đặng sanh về cõi Phật hay chẳng đặng những pháp Tam Muội, chẳng biện
  tài, sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là Đại
  Bi Tâm Đà La Ni". Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và
  lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. Theo Nhị Khoá Hiệp
  Giải của Hoà Thượng Thích Khánh Anh, trang 74 giải thích : "Thuở ấy, đức
  Quán Thế Âm rất kín nhiệm phóng ra hào quang lớn chiếu cả mười phương các cõi
  nước đều rực rỡ thành màu vàng ròng; rồi chấp tay bạch Phật rằng: Tôi có thần
  chú…. Đại Bi tâm Đà La Ni, nay tôi muốn nói ra để cho các chúng sanh đều đặng
  an lạc, vì nó có hiệu lực : tiêu trừ bệnh hoạn, tuổi sống lâu dài, thêm điều
  lành, dứt hết các tội, được toại tâm với sự mong cầu, nên được Phật hứa cho
  thuyết chú.

  http://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

 • Nam mô quán thế âm bồ-tát 🙏🙏🙏 Nam mô quán thế âm bồ-tát 🙏🙏🙏 Nam mô quán thế âm bồ-tát 🙏🙏🙏 con có duyên với ngài xin ngài gia hộ cho thân tâm con luôn an lạc

 • Nam Mô Quán Thể Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Vô Lượng Vô Biên Cứu Nạn Cứu Khổ!!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏!!!!

 • Vinh-Hai Duong says:

  +Chinh Toi da duoc …NGAI QUAN THE AM BO TAT, CUU DO CHON THOAT…CHET , Khong chi 1 lan.! Ma den 4 lan day cac ban.!,Toi da NGUI DUOC MUI HUONG …..THOM cua..NGAI BAN CHO.!,Boi vay, Toi ..TUNG KINH DAI BI CHU, moi ngay 21 Bien, hon 5 nam qua. moi buoi chieu, vao khoan 5 gio.! Toi deu TUNG kinh nay, RAT LINH NGHIEM.!.Neu ban TIN tuong vao NGAI.

 • Tường Vân Phật Tử says:

  nên sửa là sử tích chứ ko phải là truyền thuyết vì truyền thuyết là nhân vật ko thật còn đây là nhân vật có thật huống chi đây là nv lịch sử mang sức ảnh hưởng rất lớn.

 • Giọng đọc rất hay nhưng file này đã bị cắt bớt, không biết ai tìm được file gốc đầy đủ không, ngay câu chuyện gần cuối bị thiếu 1 khúc luôn… chưa kết thúc thì nhảy qua chuyện quan âm bán dầu rồi, ai tìm được file gốc cho xin nhé

 • Anh Tuấn Tran says:

  a di da phat
  con cau xin duc
  quan the am bo tat
  seu do cho huong linh cha con
  dc seu inh tinh do ve coi
  tay phuong cuc lac
  a di da phat

 • Đọc truyện đêm khuya ơi truyền thuyết về quán thế âm bồ tát này có link tải mp3 kô vậy?mình muốn tải mp3 để cho nội của mình nghe nội mình thích nghe lắm nhưng mình kô thường xuyên ở bên cạnh để cho nội mình nghe được.đọc truyện đêm khuya đọc được cmt này thì giúp cho mình cái link mp3 nhé mình xin cảm ơn nhiều!!!.

 • cac ban hang ngay niem , nam mo dai tu dai bi tam thinh cuu kho ,cuu nan linh cam quan the am bo tat ,nhieu lan trong ngay cac ban se co cuoc song thoa mai hon …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>