Giải Trí✅

Trương trình xiếc ảo thuật,xiếc từ thiện của trẻ em khuyết tật -part 1Trương trình được diễn ra tại các địa phương và được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền cũng như bà con trong thôn.
Tất cả chung tay vì một tương lai sáng hơn và thế giới mới cho những hoàn cảnh khó khăn 👭👭👫

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

One Response

  1. CUỘC SỐNG QUANH TA 29/09/2019

Leave a Reply