Trương trình được diễn ra tại các địa phương và được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền cũng như bà con trong thôn.
Tất cả chung tay vì một tương lai sáng hơn và thế giới mới cho những hoàn cảnh khó khăn 👭👭👫

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

One thought on “Trương trình xiếc ảo thuật,xiếc từ thiện của trẻ em khuyết tật -part 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>