Pioneer Flyfold là sản phẩm xuất phát từ một chiến dịch gây quỹ thành công trên Kickstarter với số tiền thu được lên đến 260.000 USD, gấp 26 lần so với mục tiêu ban đầu mà nhà sản xuất đề ra. Trong bài viết này, chúng ta thử đi tìm hiểu xem cớ làm sao mà chiếc ví này lại có thể tạo ra sức hút lớn đến như vậy.
– Bài viết chi tiết:
Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau:
– Diễn đàn:
– Facebook:
– Instagram:
– Twitter:
[@huyanh07]

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

27 thoughts on “Trên tay ví tiền Pioneer Flyfold”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>