Top 1 đấu phá thương khung
Top 2 đấu la đại lục
Top 3 phong khởi thượng lam
Top 4 Tuyệt thế võ thần
Top 5 yêu thần kỳ
Top 6 Tối cường phản sáo hệ thống
Top 7 đường dẫn tại dị giới
Top 8 phượng nghịch thiên hạ
Top 9 song tu đạo lữ của tôi
Top 10 ngự linh thế giới
Lần đầu làm còn nhiều lỗi mong ace thông cảm

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

3 thoughts on “Top 10 Truyện Xuyên Không Tu Tiên Cực Hay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>