Top 10 bộ phim y khoa hay nhất | Ten Tickers Asia 13
Danh sách phim
10. Oan gia phòng cấp cứu (2014)
9.Bác sĩ xứ lạ (2014)
8.Phòng khám trên biển (2013)
7.Nữ y minh phi truyện (2016)
6.Pháp y Tần Minh (2016)
Các bạn theo dõi Video để được tiết lộ về những vị trí trong top 5 nha ^^

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

45 thoughts on “Top 10 bộ phim y khoa hay nhất | Ten Tickers Asia 13”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>