Thiên tai thì ai củng thiệt hại.. không ít thì nhiều . Mà sau cơm mưa thì trời lại sáng thôi .. nhờ vậy mà có chuyện làm : truy lùng bọn cá, ếch tẩu thoát mà toàn dính tôm càng, rắn.. những thứ ngoài lề không à. 😁😁😁😁😁 ngon lành đủ mồi cho một buổi sáng thăm bẫy. Mời tất cả các bạn xem clip nhe!! Mình chỉ còn tức cập cá trê quái thú biến đâu mất tiêu rồi. 😢😢😢😢

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

33 thoughts on “Tôm càng,cá, rắn, ếch lần lượt chui vào Lú..Dớn.. toàn nhửng con ngoài lề | Săn bắt SÓC TRĂNG |”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>