7 thoughts on “TIN MỚI 29/10/2019: VIỆT NAM MỜI NGA – MỸ CÙNG KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở BIỂN ĐÔNG,TRUNG QUỐC NG.UY RỒI”

  • VN ta phải liên với Mỹ Anh Ấn Độ nhật bản và các nước khác cùng khác dầu khí trong vùng lãnh thổ của mình TQ ko có quyền cấm VN và các nước khác khai thác dầu khí và đánh bắt cá ở đây đây là vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của VN theo đúng luật biển quốc gia còn bọn TQ chỉ là một kẻ cố tình ăn cướp của Tập Cận Bình và đảng cộng sản TQ vừa ăn cướp vừa la làng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>