7 thoughts on “TIN MỚI 23/10/2019 : CƯC HAY-BẮC KINH “DIỄU VÕ GIƯƠNG OAI” BỊ TT TRUMP “DỘI GÁO NƯỚC LẠNH” ĐẮNG LÒNG”

  • Tàu cộng man rợ là loài ác quỉ đội lốp người => giết – giết – giết sạch chúng ĐỂ CỨU NHÂN LOẠI ĐƯỢC SỐNG !

  • trump chưa có tuổi để động vào chủ tịch tập cận bình , nước mỹ cần phải phát triển lên 1 trăm năm nữa mới mong qua mặt được trung quốc hiểu chưa

  • Oliver Trần says:

    quá tuyệt vời , chúc mừng tổng thống donald trump , chúc mừng hoa kỳ đã có 1 vị tổng thống xuất sắc như donald trump

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>