2 thoughts on “TIN KHẨN CẤP-PUTIN “SÔI MÁU” LỆNH “NỔ TUNG” TÀU HẢI CẢNH TQ VÌ CẢN KHAI THÁC DẦU KHÍ NGA-VIỆT Ở BĐ”

  • TIN KHẨN CẤP-TẬP CẬN BÌNH"NỔI GIẬN" NÃ 900 QUẢ TÊN LỬA KHIẾN 9 TÀU USS MỸ NỔ TUNG TỨC KHẮC Ở BĐ https://www.youtube.com/watch?v=1xujHKJ28VQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>