►Tiết Nhân Quý Đại Chiến Thành Bài Quan Đoạt Mạng Đại Tướng Tiết Đinh San | Phim Bất Hủ – Tổng Hợp Trích Đoạn Hay Bộ Phim Phim Bất Hủ
►Diễn viên : Ngô Kiệt, Cao Sản, Kỳ Soái, Phó Diệu, Đỗ Chí Quốc
►Tên phim : Tiết Đinh San
►Nội dung : Dưới thời Cao Tông Tiết Đinh San và Thư Bửu Đồng đều là những bậc anh hùng lừng lẫy trên giang hồ, ai ai củng nể phục và tôn thờ, không những chỉ giỏi võ mà còn giúp giữ nước giữ thành, tạo nên hạnh phúc an lành cho bá tánh dân quê,khi họ xưng bá trung nguyên thành công, nhưng người còn lại có lẽ do số phận tham gia vào cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm.
Những câu chuyện truyền kỳ kinh thiên động địa,liệu kết cuộc số mạng của hai con người này thế nào, ai thành ai bại, ai sẽ dành lấy được giang sơn của Trung Hoa. Chuyện kể rằng 10 năm trước tiểu Tiết Đinh Sang theo cha tham dự đạo công đạo hội,nơi đây là nơi tụ họp của các vị đạo trưởng có tài và có phép thuật tài giỏi.
#TiếtĐinhSan #TietDinhSan #PhimBấtHủ

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

3 thoughts on “Tiết Nhân Quý Đại Chiến Thành Bài Quan Đoạt Mạng Đại Tướng Tiết Đinh San|Tiết Đinh San|Phim Bất Hủ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>