Sáng nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đơn vị huyện Trà Ôn tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khai thác khoáng sản tại huyện Trà Ôn.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>