Đây là bản thuyết trình đầu tiên do nhóm 3 bạn lớp 10A0 trường THPT Bắc Hà: Trần Quang Huy, Nguyễn Vương Kiều Vi và Hoàng Trung Hiếu trình bày.
Cảm ơn các bạn đã xem bản thuyết trình của chúng tôi.
Người thuyết trình: Trần Quang Huy, Nguyễn Vương Kiều Vi

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

9 thoughts on “Thuyết trình (sơ) về đại thi hào Nguyễn Du”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>