☆★Full Playlist☆★:
◆◆Cập nhật phim mới nhất tại◆◆
+ Hoa Bất Khí:
+ Đấu Phá Thương Khung:
+ Đông Cung:
+ Độc Cô Hoàng Hậu:

Cuối thời Chiến Quốc,Tần – Triệu tranh đấu, chiến sự nổi lên. Con gái Ngự sử Lý Hách là Lý Hạo Lan (Ngô Cẩn Ngôn đóng) vì bị mẹ kế hãm hại, nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt, thậm chí còn bị bán đi. Lã Bất Vi (Nhiếp Viễn đóng) đã mua nàng và dùng mưu kế tặng nàng cho Tần vương (Mao Tử Tuấn đóng) đang làm con tin ở nước Triệu, liệu cuộc đời của nàng rồi sẽ ra sao?

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

2 thoughts on “[THUYẾT MINH] – Hạo Lan Truyện – Tập 5 | Phim Cổ Trang Trung Quốc 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>