Thử Thách bóng đá sút Vô Lê như Ronaldo với quang hải nhí cùng đôi giày của Quang Hải được Đỗ Kim Phúc mua tại Việt Nam tặng Duy Trung
——————————————–
Tổng Hợp Dạy Bóng Đá Nghệ Thuật – Đỗ Kim Phúc:
Tổng Hợp Biểu Diễn Tâng Bóng Nghệ Thuật – Đỗ Kim Phúc:

———————————————
► Powered by BH Media Corp
#dokimphuc #bongda #football #freestylefootball

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/bong-da

30 thoughts on “Thử Thách Bóng Đá sút Vô Lê như Ronaldo với đôi giày Quang Hải Đỗ Kim Phúc tặng Duy Trung”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>