Thử Nghiệm Board Nguồn Xung Hạ ÁP dùng IC LM2596. Dùng oscilloscope đo điện thế nguồn, điện thế tải, đo điện thế băm xung. Phân tích điện thế trong môi trường dòng không liên tục. Nhận thức khác biệt khi chạy trong dòng liên tục. Phân tích tần số bặm xung

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>