Thợ săn cá lóc/14/ Câu cá lóc trên ruộng lúa.Hunter snakehead. Fishing in the rice field.
Câu được em cá khá to nhưng chắc đói mồi nên hơi ốm. Mình thả lại ít khi bự và mập lên sẽ lại câu.nhưng sợ tới lúc đó nó khôn rồi.. Hahaha

#Thợsăncálóc #Huntersnakehead

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

16 thoughts on “Thợ săn cá lóc/14/ Câu cá lóc trên ruộng lúa.Hunter snakehead. Fishing in the rice field.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>