2 thoughts on “Thế giới bí ẩn – Nữ Bá Tước Ba Lan giết hàng loạt gái trẻ lấy máu tắm”

  • cái này mik coi chuyện xuyên không tâm trảo tiền thế chi lữ bà đó vì muốn giữ lại sắc đẹp nên tuyển hầu gái vào trong lâu đài của bà ta cứ 3 ngày là bà ta lại tới 1 lần đề lấy da của cô gái trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>