Sức Khỏe✅

Thầy thuốc ưu tú – Trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện nói gì về Pháp Luân CôngThầy thuốc ưu tú – Trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện nói gì về Pháp Luân Công. Cô Nguyễn Thị Thúy Là, 74 tuổi, nguyên là Trưởng khoa xét nghiệm bệnh…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply