2 thoughts on “TẾT CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI PACÔ – VÂN KIỀU HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ ( Thiên Lý thuyết Minh). TRẦN MINH HẢI”

  • Bớt Diễn Đi Mày Bớt Diễn Đi Mày says:

    Đây có phải xã Thanh mô… Nói mà nói cũng sai…. Xã Thanh không có Pa Cô nhé…

  • Lê Thị Cúc says:

    Nét đẹp và bản sắc dân tộc của đồng bào Vân Kiều luôn được lưu giữ là đây : https://youtu.be/FBazdo__UxQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>