17 thoughts on “Test máy của anh Hùng dăk lăk.lh 0908290539”

  1. oh may nhìn bên trong dây điện nhiều quá,,,,chỉ có trong nghề mơi hiểu hết,,,,máy này để bắt cá ha ban

Leave a Comment