Tẩy rong cây ăn trái, cây có múi, cây cam thường được tiến hành sau khi thu hoạch và trước mùa mưa.
Tẩy rong cây ăn trái, có thể sử dụng thuốc hoặc dùng biện pháp thủ công là rửa.
Cây có múi, cây cam bị đóng rong ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây.
Rong rêu là nơi lưu tốn nấm khuẩn gây hại cho cây trồng.
Cần có biện pháp xử lý kịp thời hợp lý sẽ hạn chế được tình trạng phát triển của rong nahr hưởng đến cây trồng
#VIETNAMESECUTURE

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

2 thoughts on “Tẩy rong cây ăn trái I VIETNAMESECUTURE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>