Để tăng sức hấp dẫn học Tiếng anh, với powerpoint ta có thể thiết kế ra nhiều trò chơi khác nhau nhằm phục vụ cho bài giảng và tiết dạy được thêm xinh động, thu hút được sự chú ý của học sinh. Big Wheel là một trò chơi như vậy: Mọi người có thể tải file powerpoint ở đây:

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

Posted in Uncategorized

23 thoughts on “Tạo trò chơi big wheel với powerpoint 2013 với trigger”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>