2 thoughts on “Tạo sống mũi giả và độn cằm vline nhờ nghệ thuật makeup🔥”

  • em xem mấy video mà cx sd cách độn này lại thấy rõ sống mũi giả
    mà chị độn em thấy nó hòa vào cái màu nền và ko có bị gồ ghề j hết trơn á
    xao làm đk thế vậy chị!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>