TN MT Mặc d and 249 . , c and 225 . c ng and 224 . nh chức năng huyện T and 225 . nh Linh B and 236 . nh Thuận đ and 227 . triển khai nhiều giải ph and 225 . p quản l and 253 . , ngăn chặn, xử l and 253 . nhưng t and 236 . nh trạng khai th and 225 . c kho and 225 . ng sản tr and 225 . i ph and 233 . p, đặc biệt l and 224 . c and 225 . t x and 226 . y dựng vẫn c and 242 . n diễn biến phức tạp.Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát xây dựng vẫn còn diễn biến phức tạpThực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý Nhà nước về khoángsản, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện. Trong đó, đặc biệt cần chú trọng tới công tác kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn huyện Tánh Linh đã tổ chức hơn 148 lượt kiểm tra đột xuất và định kỳ các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm với số tiền là hơn 430 triệu đồng. Bên cạnh đó, tính từ ngày 20 . 8 đến ngày 01 . 10 . 2019, chốt kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép trên Biển Lạc đã tiến hành 90 lượt tuần tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý 9 trường hợp, xử phạt 27 triệu đồng.Theo UBND huyện Tánh Linh, hầu hết các địa phương trong huyện đều có nguồn khoáng sản phong phú. Tuy nhiên, ở một số địa phương có nguồn khoáng sản nằm cách xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn nên việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại các khu vực này còn gặp rất khó khăn. Cụ thể, tại các khu vực Suối Kè giáp với huyện Đức Linh, khu vực Đa Mi giáp với Hàm Thuận Bắc thường xuyên thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.Nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cườngphối hợp trong công tác quản lý về khoáng sản trên địa bàn, UBND huyện Tánh Linh yêu cầu UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản. Đồng thời, tiếp tục tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản . tập trung kiểm tra, xử lý các điểm thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, nhất là các địa bàn trọng điểm.Trụ

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>