“Học võ là học đạo, trước tiên là đạo làm người, học võ còn để rèn luyện thân thể, lấy “dục thể, dục trí, dục đức” làm mục đích phấn đấu, bất luận trong hoàn cảnh nào, tinh thần thượng võ phải được tôn trọng. Người biết võ nên đóng góp công sức vào những việc ích nước lợi dân. Người giỏi võ mà kém trí đức chỉ là hạng võ biền hại người hại mình.”
(Võ sư Hoắc Nguyên Giáp – Tinh võ môn)

Tim Cahill đã nói rằng: “Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn.”

Hãy đến đây ngay với CLB Aikido Ký Túc Xá Bách Khoa, nơi được giao lưu võ thuật và có thêm thật nhiều người bạn, thật nhiều niềm vui nhé !

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

One thought on “Tại sao phải học võ ? | Aikido ?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>