Hướng dẫn sửa lỗi CorelDraw X8 has stopped working thành công.

Cách này áp dụng đối với hầu hết tất cả các phần mềm bị has stopped working, các bạn chỉ cần update windows như trong video là thành công
– Có chỗ nào chưa rõ các bạn để lại Comment mình sẽ trả lời cụ thể

– Các bạn Download file KB2670838_Win7 tại link:

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

14 thoughts on “Sửa lỗi CorelDraw X8 has stopped working thành công”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>