Công Nghệ✅

Sự Vô Nhân Tính Của MC Thanh Tâm Bao Che Cho Tội Ác Dioxin Của MỹChính Lính VNCH cũng dính Dioxin và để lại hậu quả cho con cháu họ vậy mà con mc Thanh Tâm này lại nói Dioxin không gây quái thai và chỉ có lính Bắc Việt.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply