4 thoughts on “SỰ KIỆN VÀ NHÂN CHỨNG 1: Sốt rét ở Trường Sơn”

  • văn hóa và lịch sử says:

    Sốt rét bây giờ thuốc men đầy đủ còn sợ, nghe xong câu chuyện này mới thấy tinh thần của các thế hệ cha ông chúng ta không có khó khăn gian khổ nào có thể cản được

  • thị thảo tv Dương says:

    Các thế hệ cha anh của chúng ta luôn có một tinh thần tuyệt vời , vượt qua mòn khó khăn thiếu thốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>