Không chỉ vì mục đích mua sắm, các trung tâm mua sắm ở Philippines đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người Philippines – chứng kiến ​​những việc vặt sau giờ làm việc, địa điểm cho những dịp đặc biệt, hoặc đơn giản là đi dạo.
Song in my video:
– Neovaii – Syn Cole – Gizmo
– Neovaii – Coopex – You & Me

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>