AI Telesale – AiG là giải pháp telesale được xây dựng trên nền tảng AI và BIG DATA cung cấp cho doanh nghiệp công cụ kết nối, tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Hiện AiG đã xây dựng trên 2.000 mô hình phân tích, hỗ trợ hơn 400 lĩnh vực và ngành nghề như bất động sản, xuất khẩu lao động, du học,…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>