Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like và một đăng kí để có thể tiếp tục theo dõi những video của mình , cảm ơn các bạn 😀
🎮 Tham gia cộng đồng trao đổi với cộng đồng Revolution Gaming Network :
_____________________________________________

🎮 RGAME.VN| /quatanglevel
► Revolution Gaming Network – Chase Yong
› Trang Chủ :
› IP : rgame.vn
› Diễn đàn :
_____________________________________________

Mod trong video ( không có nghĩa là không share )
Animation :
ENB :
_____________________________________________

GPU: GeForce GTX 1060 3gb
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.30GHz
Memory: 8 GB RAM (7.96 GB RAM usable)
Current resolution: 1920 x 1080, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

7 thoughts on “[rGame.vn] Let’s Play Ep.2 – Khai thác để nâng cấp, chuẩn bị chào đón Hampton”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>